ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad
RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Syllabus Наставен програм

ECDL/ICDL Основни модули:

ECDL/ICDL Стандард модули:

ECDL/ICDL Напреден модули:

Материјал за вежбање

Материјал за вежбање напреден:

Документите на овој сајт се во PDF формат читливи за верзија Adobe Reader 5 и новите. Доколку ви е потребно, овде можете да го превземете Adobe Reader.

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel Barroso José Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
Аплицирајте за ECDL европските фондови