ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ПОРАСТ НА ПРОДУКТИВНОСТА

Дали сте знаеле дека просечен службеник поминува 38 минути дневно во решавање на проблемите на својот компјутер или компјутерите  на своите колеги?

Тоа е отприлика 3 саата неделно или 12 сата месечно или оклу 20 дена годишно.

Помножено со бројот на вработени во било која организација, тоа е многу изгубено време и пари.

При истражување спроведено во Норвешка е утврдено дека информатичката неписменост доведува до загуби кои се наречени, "скриени трошоци на информатичката технологија".
Норвежаните утврдиле дека просечен корисник на кој користи компјутер во секојдневната работа  неделно губи по 2 часа и 51 минута во барање помош при решавање на  проблемите  поврзани со работа на компјутер. Поголем број од испитаниците (73%) бара помош од колегите, што значи дека непотребното  потрошеното време се дуплира. Дури 50% од анкетираните решавањето на компјутерските проблеми ги доживуваат како голема фрустрација во секојдневната работа, а 45% од испитаните смета дека не е во можност да го искористат потенцијалот кој го даваат расположивите програми.

Накратко, фирмите годишно губат 136 часа за секој корисник на компјутер, што во норвешки прилики, за фирма со 1000 корисници на компјутери значи губиток од 4,5 милиони евра!

Дали сте знаеле дека Европската компјутерска возачка дозвола (ЕЦДЛ) ги покрива близу 80% од областите на компјутерски вештини на кои луѓето губат највеѓе време?

ЕЦДЛ е меѓународно признат како општо мерило за компјутерски вештини на крајните корисници.
Со преку 12 милиона учесници во 180 земји, ЕЦДЛ е единствен програм од овој вид кој го избрале меѓународни организации, влади и слични меѓународни работни заедници.
Технологијат на работата може да и даде конкретни рамки,доколку сите ја користат ефикасно. Проверете дали сте подобар. Дознајте  повеѓе за упис на вашите вработени на ЕЦДЛ уште денес.

ЕЦДЛ – докажано ја зголемува продуктивноста и ги намалува трошоците.

*Извор: CAP gemini Ernst &Young study, Норвешка, (Октомври 2001) Инвестициите во информатицката обука се враќаат на ниво од дури 2400%

Италијанскиот Универзитет  Bocconi ги потврдува Норвешките податоци

Европската компјутерска возачка дозвола (ЕЦДЛ) значајно ги намалува трошоците на информатицката работа што е докажано и со ,,Цена на незнаење во информатичкото општество,, спроведена 2003 година во Италија. Истажувачкиот универзитет Bocconi од Милано, откриле дека италијански работник  поради компјутерска неписменост просечно  губи 16 работни дена во годината  за решавање на проблеми  при работа со компјутер. Со истражувањето се опфатени 200 луѓе, вклучувајки ги и студентите од универзитетот Bocconi и вработените  во средните и големите претпријатија. Учесниците  во истражувањето се тестирани  пред и по завршените информатички обуки како припрема за ЕЦДЛ сертификатот. Извршен е голем исчекор во однос на продуктивноста просечно од 20% до 40%, зависно од предзнаењето на учесникот.

ЕЦДЛ ги решава проблемот со скриените трошоци од ИТ

Европската компјутерска возачка дозвола (ЕЦДЛ) практично е проверен начин за оптимален поврат на вложувањата ви информатичките технологии. Огромни средства се трошат на купување на компјутери со намера вработените својата работа да ја извршуваат брзо и ефикасно. На информатичкото образование на вработените не му се обрнува доволно внимание.  Доколку претпријатието организира  компјутерски семинари, скоро никогаш не бара верификација на стекнатото знаење, па затоа учинокот од едукацијата епод знак на прашање.

ЕЦДЛ е одлична алатка за намалување на скриените трошоци од информатичките технологии, затоа штo е докажано дека ги намалува истите, ја подобрува продуктивноста  и моралот на вработените.

Спроведените истражувања покажале дека 70-80% од времето потрошено на решавање на проблемите во работа со компјутери може да се спаси со помош на ЕЦДЛ, зошто овој наставен програм  опфаќа апликации кои најчесто се користат во секојдневната работа. Европската компјутерска возачка дозвола (ЕЦДЛ) го мери знаењето на испитаниците на меѓународно признати и стандардизирани тестови.

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel Barroso José Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
Аплицирајте за ECDL европските фондови