Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL: 

José Manuel Barroso - со јубилеен ECDL индекс