Посета Регионална ECDL канцеларија во студијата N1