ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ECDL Напреден

ECDL напреден модул е за корисници кој сакаат додатно да го доусовршат своето знаење. Во програмата се обфатени знаења во врска со најчесто користените апликации за обработка на текст, табеларни калкулации, бази на податоци и презентации. Кандидатите имаат можност за избор за која од наведените области сакаат додатно да го сертифицираат своето знаење. За секој модул посебно се издава и ECDL индекс и сертификат. Кандидатот кој ќе ги положи сите 4 модули се стекнува со ECDL Expert сертификат.

ECDL Напреден
Обработка на текст
ECDL Напреден
Табеларни калкулации
Со овој сертификат кандидатот ги потврдува своите способности за користење на напредни функции апликации за обработка на текст, а со цел да ја подобри својата работа, продуктивноста и да заштеди време. Наставниот план и програма можете да ги погледнете тука.
Корисниците на ECDL Напреден сертификат за табеларни калкулации поседуваат знаење и вештини за користење на апликации на експертско ниво. Тоа им овозможува да ги користат сите можности на апликациите за работа со табели. Наставниот план и програма можете да ги погледнете тука.
ECDL Напреден
База на податоци
ECDL Напреден
Презентации
Корисниците на ECDL Напреден сертификат за бази на податоци поседуваат вештини на користење на напредни алатки во апликациите за бази на податоци. Имаат способност за подобро управување и организација на структурните информации. Наставниот план и програма можете да ги погледнете тука.
ECDL напреден сертификат за презентации е наменет за кандидатите кој сакаат да креираат ефикасни и впечатливи презентации со користење на напредните функции во апликацијата која одговара во моментот. Наставниот план и програма можете да ги погледнете тука.
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови