ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Европска рамка за електронска компетентност (e-CF)

Европската рамка за електронска компетентност (e-CF) дава референца за 40 компетенции кои се применуваат на работното место во информатичките и комуникациските технологии (ИКТ). Опишува компетенции, вештини и знаење на ИКТ експерти на пет нивоа на знаење.
Е-CF е дизајниран да ги задоволи потребите на јавните и приватните организации и обезбедува јасни дефиниции со цел да се поддржи процесот на донесување одлуки во однос на селекција и вработување на кандидати, како и обука и евалуација на ИКТ професионалци.
Е-CF е развиена под покровителство на работилници на Европскиот комитет за стандардизација (CEN) на ИКТ вештини, преку процес на соработка помеѓу експерти и заинтересирани страни низ Европа. Ги поддржува целите на Европската платформа за коалиција, големата коалиција за дигитално работење и кампањата "eSkills for Jobs".
Во 2013 година беше донесена одлука за воспоставување на европски стандард e-CF (EN). Со цел да се постигне ова, основан е комитет на проектот CEN / PC 428. Комитетот го сочинуваат делегати од националните тела за стандардизација од 33 европски земји.
CEPIS, Европскиот совет на ИКТ, како основач на програмата ECDL, член е на работилницата CEN за ИКТ вештини и доби статус на врската со CEN / PC 428. Како таква CEPIS има развиено голем број на алатки за промоција на е-CF:
• Европска рамка за електронски компетенции за компании
• Европска рамка за електронски компетенции за практичари на ИКТ
• Европска рамка за електронски компетенции Infographic
• Европска презентација за е-компетенции

Листа на компании и образовни институции мапирани е-CF:
Sample Job Advertisement - Бизнис аналитичар, Програмер, Проект менаџер, Систем администратор, тест експерт ...

Е-CF Infosheet
CEPIS исто така има развиено и e-Competence Benchmark, бесплатена онлајн интерактивна алатка лансиран од страна на e-CF како дел од поддршката за голема коалиција за дигитални вработувања. CEPIS е-Competence Benchmark е дизајниран да им помогне на ИТ специјалистите да ги идентификуваат и споредат своите компетенции со најдобрите од ИКТ-и. Таа има за цел да им помогне на поединците да го планираат развојот на кариерата и донесуваат одлуки за понатамошно образование.

Проверете ги вашите ИКТ надлежности според европските стандарди! Ќе Ви биде потребно околу 15-20 минути за да ја добиете вашата вистинска ЕУ-ИКТ позиција со совети за тоа како понатаму да ги развивате вашите ИКТ вештини. Започнете со CEPIS e-Competence Benchmark.

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови