ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Друштво за интелектуални услуги Виртуал-М

Адреса Иво Лола Рибар 13
Телефон +389 (78) 234 399, +389 (78) 234 390
Веб www.virtual-m.com.mk
Е-мајл marijan.stevanovski@gmail.com

Овластени испитувачи Ауторизација број
Маријан Стевановски
(експерт)
CSA 0011EXJ
Стеваноски Кристина CS 209J
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови