ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Сеавус Александрија Дооел

Адреса Бул.„11 Октомври„ 33 А
Телефон +389(2)3097404 
Веб www.alexandria.com.mk
www.sedc.seavus.com
Е-мајл martin.desovski@seavus.com

Овластени испитувачи Ауторизација број
Ларица Митиќ МК 016Ј
Гордана Палчевска-Ристовска МК 017Ј
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови