ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Риверсофт

Адреса Ул.Браќа Миладиновци бр.18
Телефон +389 34 340 020
070 387 650
Веб www.riversoft.mk
Е-мајл strumica@riversoft.com.mk

Овластени испитувачи Ауторизација број
Валентина Христова МК 026Ј
Добрила Спасова МК 027Ј
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови