ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Meгасофт плус

Адреса ул. Климент Охридски - ламела 4/2
Телефон +389 47 25-25-25
Веб www.megasoft.com.mk
www.ppg.edu.mk
Е-мајл megasoft@t-home.mk

Овластени испитувачи Ауторизација број
Љупчо Петровски МК 011Ј
Антоанета Петровска МК 010Ј
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови