ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Инфотек Академи

Адреса 11 Ноември бр. 76
Телефон +389 (31) 411 541
Веб www.infotech-academy.net
Е-мајл infotech@infotech-academy.net

Овластени испитувачи Ауторизација број
Беким Даути МК 014Ј
Јашар Хасани МК 015Ј
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови