ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Европски Универзитет-Република Македонија

Адреса Бул.„Св. Климент Охридски„ Бр.68
Телефон  
Веб  
Е-мајл  

Овластени испитувачи Ауторизација број
Јован Пехчевски МК 008Ј
Ирена Скрческа МК 009Ј
Анис Сефиданоски (Напреден испитувач) МКА 002ЕХЈ
Самоил Крстевски МК 030Ј
Стефан Јакимовски МК 031Ј
Игор Лазов МК 032Ј
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови