ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ДУНА Компјутери

Адреса Бул.„8 Септември„ Бр.18
Телефон +389 2 3104500
Веб www.duna.mk
Е-мајл contakt@duna.mk

Овластени испитувачи Ауторизација број
Валентина Иваноска МК 013Ј
Томислав Мамуровски МК 012Ј
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови