ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт
RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Б-Кингс

Адреса Kozle 93 L3
Телефон +389(2)5202060
Веб www.b-kings.com
Е-мајл info@b-kings.com

Овластени испитувачи Ауторизација број
Бојан Станкович(експерт) CSA 0026EXJ
Борислав Дојчиновски CS 0619J
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови