ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ФЕИТ

Адреса ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 18 П. фах 574 – Скопје
Телефон +389 071 256 071
Веб www.feit.ukim.edu.mk
Е-мајл mandzuk@feit.ukim.edu.mk
contact@feit.ukim.edu.mk
acholak@feit.ukim.edu.mk

Овластени испитувачи Ауторизација број
Тони Манџуковски МК 033Ј
Ана Чолакоска МК 034Ј
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови