ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ДИГИТАЛ СКУЛ увоз - извоз

Адреса Ул.Лазар Трпковски 67А
Телефон 070-833-811
070-224-372
Веб www.digitalschool.com.mk
Е-мајл info@digitalschool.com.mk

Овластени испитувачи Ауторизација број
Азир Алиу МК 035Ј
Виктор Стевковски МК 036Ј
Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови