ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad
RTS Srbija ECDL Evropski standrad

Одржан 12-ти Регионален ECDL Форум во Косово

На 18–ти Октомври 2018 година во Приштина, Косово се одржа 12-тиот Регионален ECDL Форум. На форумот присуствуваа претседателот на ECDL Фондацијата, региналниот ECDL менаџер, директорката на ECDL Македонија, прествници на ECDL од Словенија, Хрватска, Италија, преставници од Министерството за образование на Косово, преставници од Министерството за информатичко општество и администрација на Република Македонија и останати гости и преставници на компании од Косово.

На форумот се презентираше рамката на европски компетенции во образованието за ИКТ (DIGCOMP) и нивната целосна усогласеност со ECDL Европска компјутерска возачка дозвола) стандарди. На конференцијата можеше да се забележи дека сите земји-членки на ЕУ и поранешните југословенски земји го вклучија ECDL во своите стратегии како единствена и општа мерка на постигнатото ниво на информатички квалификации на државните административни службеници и наставниците во училиштата.

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel Barroso José Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
Аплицирајте за ECDL европските фондови