ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ФЕИТ е првиот државен факултет кој станал ЕЦДЛ тест центар во Македонија

Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) е првиот државен факултет во Македонија кој својата програма по информатика ќе ја прилагоди по силабусите на ЕЦДЛ.

Студентите освен својата диплома од студирање ќе добијат и меѓународно признат сертификат за познавање на компјутери и компјутерски програми.

Г-ѓа Цветанка Корет директор на ЕЦДЛ Македонија заедно со деканот на факултетот Г-дин Димитар Ташковски на 09.06.2020 го потпишаа договорот за понатамошна соработка.

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови