ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ECDL и DIGCOMP (Европска рамка за дигитални компетенции за граѓаните)

Живееме во дигитален свет каде што луѓето работат, се дружат и користат приватни и јавни услуги на интернет. Недостатокот на дигитални вештини ќе има негативно влијание врз вработливоста на луѓето и квалитетот на животот. Податоците од ЕУ покажуваат дека 169 милиони Европејци и 86 милиони работоспособни луѓе во ЕУ немаат доволно дигитални вештини.

Европската комисија создаде Европски дигитални компетенции за граѓаните - DigComp, која ги дефинира клучните елементи на дигиталните компетенции и како да им пристапи. Во ECDL и DigComp документот за позиционирање на ECDL, постои објаснување за тоа што е рамката, како функционира и како е поврзано со ECDL стандардот.
Фондацијата ECDL ја мапира ECDL програмата и рамката DIGComp, кој Заедничкиот истражувачки центар (JRC) истражувачкиот центар на Европската комисија го препозна како пример за имплементација на рамката.

Преземете гo целиот документ ECDL и DigComp тука.

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel BarrosoJosé Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови