ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

Донација на ЕУ и Светска Банка на Косово: ЕЦДЛ за 27.000 наставника

Со проектот за реформа на образованието на Косово околу 27.000 наставника добиле обврска да за време од две години ја поминат обуката за ЕЦДЛ сертификати.

Веќе во првото тромесечие  реализацијата на проектот  изнесува 750 наставника ја завршиле обуката за ЕЦДЛ сертификати кои потоа отпочнале обука и сертифицицирање на првата  група од 5000 наставника. АУК - Американскиот универзитет на Косово е најголем ЕЦДЛ Тест Центар и единствен  ог главните носители на оваа акција.

ЕЦДЛ сертификатите за првите 1290 наставника на средните училишта ги врачил на свечена церемонија амбасадорот Вилјам Валкер  шеф на Косовската Верификациона комисија.

Проектот е финансиран од средствата од ЕУ и Светска Банка но со делумн и домашни средства. Вкупната вредност на проектот е 10 милиона евра. Со спроведениот тендер согласно со условите за работа предвидена е единечна цена по кандидат помеѓу 418 и 430 евра па се очекува  да вкупните трошоци нема да го надминат планираниот износ.

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel Barroso José Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
конкуриратје за ЕЦДЛ кај европските фондови